KUSTLIV – ett forskningsprojekt i text och bild

Kategori: Utställning
Plats: Almedalsbiblioteket, Almedalsbiblioteket, Gotlandicamontern
När: måndag 1 april kl (Hela dagen) - fredag 31 maj kl (Hela dagen)
Arrangör: Almedalsbiblioteket/Campus Gotland/ Gotlands museum/ Landsarkivet i Visby

Kustliv är ett forskningsprojekt med etnologisk utgångspunkt som bedrivs i samarbete mellan Gotlands museum och Uppsala universitet, Campus Gotland.
Det har anknytning till forskningsprogrammet Hållbara besök. Projektgruppen består av Birgitta Strandberg-Zerpe, Gotlands museum, Tommy Söderlund, Landsarkivet och Carina Johansson, Campus Gotland.

Herta Fiskeläget 1.jpg