Vildbin - en hotad mångfald

Kategori: Utställning
Plats: Almedalsbiblioteket, Plan 3, Gotlandicamontern
När: måndag 1 juli kl (Hela dagen) - lördag 31 augusti kl (Hela dagen)
Arrangör: Länsstyrelsen i Gotlands län/Almedalsbiblioteket

De flesta känner till honungsbiet och den stora nytta det gör som pollinerare av växter och grödor.
Men visste du att det finns närmare 300 arter av vilda bin i Sverige och att de står för en majoritet av pollineringen?

Länsstyrelsen på Gotland har nu en informationssatsning om vildbin och åtgärder man kan göra för att gynna dessa livsviktiga insekter.

Som en del i detta projekt visas under sommaren en utställning på Almedalsbiblioteket

Bikollage (Custom).jpg