PressReader

Med hjälp av appen PressReader kan du ladda ned tidningar och tidskrifter (max fem/dag) från databasen Library PressDisplay direkt till din smartphone eller läsplatta. Du måste vara inloggad på vårt trådlösa nätverk för att kunna ladda telefonen/läsplattan.