Utskrifter publika datorer/egen enhet

Tyvärr är systemet för utskrift/kopiering helt ur funktion. Leverantören felsöker och arbetar för att få igång systemet så fort som möjligt. Vi ber om överseende.

EduPrint (Campus Gotland/Uppsala universitets system) påverkas inte.