Problem bokningsbara datorer

För närvarande går det inte att boka några datorer på Almedalsbiblioteket. Detta medför att utskrifter endast kan göras om materialet finns sparat på ett USB eller via medhavd dator. Observera dock att alla dokumentformat inte stöds av utskriftstjänsten på skrivarna eller via webbutskrift (egen dator).

Bokning av grupprum och mikrofilmsläsare (datorkopplad/digital tidningstjänst) kan göras via telefon eller personligt besök.

Vi beklagar detta och hoppas på en snar lösning.