Almedalsbiblioteket - försäljning böcker och tidskrifter

Nu har Almedalsbiblioteket öppnat sin bokförsäljning på plan 3. 

Välkomna att fynda !