Mattläggning på plan 3 start 18/2

Förarbetet inför renovering av plan 3 börjar torsdagen den 18 februari vilket innebär att våningsplanet stängs av och böcker och hyllor flyttas undan.

Måndagen den 22 februari påbörjas mattläggningen. Arbetet förväntas pågå i cirka 4 veckor. 

Forskarrummet, läsplatser, Tysta läsesalen och grupprummen på plan 3 kommer inte att  vara tillgängliga. Undantag för E32, E34, E36 och E37 som studenter kan nå via Campus Gotland. 

I stort sett all facklitteratur, inklusive kurslitteratur samt böcker på Gotlandica-avdelningen kommer att etappvis vara nedpackad och kommer inte att vara nåbar. Men det går att reservera önskat material med förlängd väntetid.

Ett antal publika datorer kommer att flyttas ned till Plan 2. Där finns skrivare och kopieringsmaskin. Informationsdisken på plan 2 håller öppet som vanligt. 

Kontakt allmänheten: info.almedalsbiblioteket@gotland.se alternativt 0498-299000
Kontakt studenter/personal Uppsala universitet/Campus Gotland: almedalsbiblioteket@ub.uu.se alternativt 0498-299000