Almedalsbiblioteket är öppet men erbjuder begränsad service för att förhindra smittspridning av covid-19

Det går bra att låna och lämna böcker men biblioteket får inte användas som en mötesplats.

Vi erbjuder begränsad service gällande kopiering, utskrifter och scanning.
Återlämning av böcker sker i möjligaste mån via bokinkastet för att undvika trängsel.

Tänk på detta är du besöker ditt bibliotek:

  • håll i besök kort
  • respektera det maxantal som biblioteket förhåller sig till
  • håll avstånd till varandra


Vill du inte besöka biblioteket fysiskt?
Vi erbjuder även:

  • utlån av bokpåsar. Beställ böcker och andra medier för uthämtning utanför biblioteket.
  • digitalt möte med bibliotekarie. Kontakta oss via epost: info.almedalsbiblioteket@gotland.se eller  via telefon 0498-299000

Läs mer på almedalsbiblioteket.se