Ventilationssystem ur funktion

För närvarande har Almedalsbiblioteket och Café Foajé problem med värme och hög luftfuktighet. Vi beklagar detta och hoppas att problemet snart skall vara löst. Problemet beror på att den anläggning som med hjälp av havsvatten skall kyla ner Almedalsbiblioteket inte fungerar.