Begränsad fjärrlåneservice under sommaren

Bibliotekens fjärrlåneservice är stängd från 2022-06-24 till 2022-08-21. Under denna period har vi inte möjlighet att låna in fjärrlån från andra bibliotek men du kan självklart återlämna dina fjärrlånade böcker till oss. Behöver du låna om fjärrlån under denna period går det bra att kontakta oss som vanligt via fjarrlan.almedalsbiblioteket@gotland.se men observera att handläggningstiden kan vara längre under sommaren.