Sveriges nationaldag 6 juni 

Almedalsbiblioteket är stängt tisdag 6 juni.