Plagiat

Plagiat

Hur undviker jag att plagiera?

Plagiat är något som det talas om mycket under studietiden. Det är ibland svårt att veta vad plagiat är. Hur kan jag att använda andras texter utan att plagiera?

Högskolan på Gotland har en enkel broschyr som ger en kort information om hur du i dina skriftliga uppgifter exempelvis uppsatser, hemtentamina och inlämningsuppgifter, får använda tidigare publicerat material och om vad som händer om du misstänks för plagiat.  

Det finns också en mycket användbar handbok om hur du undviker att plagiera. Handboken har tagits fram av Biblioteken vid Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet (se länk till höger).

Vad är Urkund?

Urkund är ett helt automatiserat system mot plagiering

Urkund används på ett enkelt och tidsbesparande sätt för att förebygga och upptäcka plagiering. Dokument som går via Urkund kontrolleras mot tre centrala källområden: Internet, förlagsmaterial och tidigare inskickat studentmaterial (t ex PM, case studies och examensarbeten).

Om något dokument uppvisar likheter med innehållet i dina källor flaggar systemet för ett eventuellt plagiat.