Tidskrifter, barn 2022 alfabetisk

Tidskrifter för barn och unga finns i foajén. Almedalsbiblioteket lånar ut innevarande års tidskrifter, dock inte senaste numret. Lånetiden är sju dagar. Tidskrifter för barn och unga går att låna direkt i automaterna. Äldre årgångar finns i magasinet för utlån med en lånetid på två veckor och hämtas upp på begäran.

bamse

B

Bamse

K

KP

L

Leo & Majken (Familjehylla barnavdelningen)

M

min häst

Min häst

P

Pets

R

Robot

Rädda djuren!