Tidskrifter, barn 2019 alfabetisk

Tidskrifter för barn och unga finns på plan 2. Almedalsbiblioteket lånar ut innevarande års tidskrifter, dock inte senaste numret. Lånetiden är sju dagar. Tidskrifter för barn och unga går att låna direkt i automaterna. Äldre årgångar finns i magasinet för utlån med en lånetid på två veckor och hämtas upp på begäran.

bamse

B

Bamse

J

Julia

K

KP

L

Leo & Majken (Familjehylla barnavdelningen)

M

min häst

Min häst

P

Pets

Pro Hockey

R

Robot

Rädda djuren

S

SVD. Junior (nyheter för barn och unga)