Tidskrifter, unga 2022 alfabetisk

Almedalsbiblioteket lånar ut innevarande års tidskrifter, dock inte senaste numret. Lånetiden är sju dagar. Tidskrifter för barn och unga går att låna direkt i automaterna. Äldre årgångar finns i magasinet för utlån med en lånetid på två veckor och hämtas upp på begäran.

fantomen

F

Fantomen

G

Gaffa

N

Nya serieparaden