Tidskrifter, unga 2023 alfabetisk

Almedalsbiblioteket lånar ut innevarande års tidskrifter, dock inte senaste numret. Lånetiden är sju dagar. Tidskrifter för barn och unga går att låna direkt i automaterna. Äldre årgångar finns i magasinet för utlån med en lånetid på två veckor och hämtas upp på begäran.

F

Fältbiologen

G

Gaffa

Galago

H

Historiskan

P

Ponton