Tidskriftslista ämnesvis 2023

Tidskrifter för vuxna finns i foajén (undantag Gotlandica). Almedalsbiblioteket lånar ut innevarande års tidskrifter, dock inte senaste numret. Lånetiden är sju dagar. Tidskrifterna kan inte lånas i automaterna – kontakta personalen för att låna. Äldre årgångar kan finnas i magasinet för utlån med en lånetid på två veckor och hämtas upp på begäran.

OBS! Alla tidskrifter står i alfabetisk ordning i tidskriftshyllorna. Eventuella avvikelser från det är noterade i listan.

Arkeologi

Fornvännen

Populär arkeologi

Blandat

8 sidor lättlästa nyheter

Allt om mat

Amelia

BIS

Femina

Filter

Fönstret

Galago

Land

Ord och bild

Senioren

Tara

Vi

QX

Djur, natur och miljö

Bygd och natur

Entomologisk tidskrift

Fauna och flora

Fältbiologen

Geologiskt forum

Illustrerad vetenskap

Kattliv

Populär astronomi

Svensk botanisk tidskrift

Sveriges natur + Årsbok

Vår fågelvärld

Etnologi, etnografi

Fjärde världen

Fordon

MC-folket

Motocross action magazine

Sjöfartstidningen

Träbiten

Vi bilägare

Historia

Historiskan

Kustbon

Militär historia

Populär historia

Släkthistoria

RIG

Hobby

Allt om handarbete Sömnadsmagasin

Allt om hobby

Hemslöjd

Fotografen

Ljud och  bild

VÄV

Hus, hem och inredning

Antik & Auktion

Bebyggelsehistorisk tidskrift

Byggnadskultur

Gård & Torp

Hemslöjd

ICA-kuriren

Råd & rön

Sköna hem

Tidningen Åter

Hälsa

Allt om diabetes (tidigare Diabetes)

Funktionshinderpolitik

Dövas tidning

Medicinsk vetenskap (vid Karolinska institutet)

Reumatikervärlden

Status

UNIK

Idrott, spel och friluftsliv

Cykling

Hundsport

Offside

Ridsport

Utemagasinet

Vagabond

Jakt och fiske

Fiskejournalen

Svensk jakt

Konst, kultur, dans, film, musik och teater

Bygg & teknik

Dans

Filmrutan

Flm - en kulturtidskrift om film

Form

Fotografisk tidskrift

Fönstret

Hemslöjd

Judisk krönika

MM musikermagasinet

Ord & bild

Paletten

Teatertidningen

Litteratur, skrivande och språk

20tal

Biblioteksbladet

Bild & bubbla

BIS

Författaren

Galago

Glänta

Horisont

Lyrikvännen

Namn och bygd

Ord & bild

Parnass

Ponton

Skriva

Vi läser

Resor, geografi och turism

Vagabond

Bygd och natur

Samhälle

Alkohol och narkotika

Amnesty press

Arbetet (tidigare Lo-tidningen)

ETC Nyhetsmagasin

Expo

Filosofisk tidskrift

Fjärde världen

Fokus

Funktionshinderpolitik (tidigare SHT)

Hem och Hyra

Judisk krönika

Kvinnotryck

Motdrag

QX

Samefolket

Sans

Senioren

Unik

Släktforskning

Släkthistoria

Teknik och IT

Bygg & teknik

Förnybar energi & energieffektivisering

Teknikens värld

Trädgård

Allt om trädgård

Tidningen Åter

Undervisning, psykologi

Förskolan

Modern psykologi