Granska, skriva och publicera

Hur vet jag att en artikel är vetenskaplig?

Vetenskapliga artiklar är "peer reviewed", vilket innebär att de är vetenskapligt granskade.

Sammanfattning "Vad är en vetenskaplig artikel" Umeå Universitetsbibliotek – beskrivning av IMRaD (kan sägas vara en mall för vetenskapliga artiklar).

Se en film: Vad är en vetenskaplig artikel – en guide, Karolinska Institutets Universitetsbibliotek

Viktigt att tänka på är att det i databaser som innehåller vetenskapligt material även kan finnas artiklar som inte håller måttet för att vara vetenskapliga. Den egna granskningen och kontrollen är därför oundviklig. En första granskning av materialet kan göras genom att läsa sammanfattningar, kontrollera aktualiteten och se om det är vetenskapligt granskat.

Källkritik

Skolverkets "Kolla källan" innehåller information om vad som ryms i begreppet källkritik.

Skriva

Vill du utveckla ditt språk och få hjälp med skrivandet. På Campus Gotland finns Språk- och textcentrum som hjälper studenter med sitt skrivande.

Referenser

Guide till Harvardsystemet - Högskolan i Borås,

Guide till APA - Röda korsets högskola

Övrigt

Information om plagiat

Refero - Antiplagieringsguiden

Publicera

Studenter och lärare/forskare vid Campus Gotland skall nu själv digitalt publicera uppsatser och forskningsresultat. Detta görs i Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA.