Svenska Företagsbiblioteket

En samling med årsredovisningar för börsnoterade svenska företag har donerats till Almedalsbiblioteket. En databas är under uppbyggnad men är ännu inte sökbar. Årsredovisningar kan dock tas fram och studeras i biblioteket efter överrenskommelse.