Distansstudenter!

Välkomna till Almedalsbiblioteket

Välkommen som student vid Uppsala universitet – Campus Gotland och Almedalsbiblioteket! Behöver du hjälp med informationssökning är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns under Kontakta en bibliotekarie

Sök i Nationell bibliotekskatalog – Libris

I Libris kan du se vilka e-böcker och e-tidskrifter Almedalsbiblioteket har tillgång till. I och med att Campus Gotland hör till Uppsala universitet har du som student tillgång till Uppsala universitetsbiblioteks utbud av e-resurser som finns samlade i olika databaser.

Databaser
Databaserna hittar du på Almedalsbibliotekets hemsida under Sök – Databaser A-Ö alternativt via Uppsala universitetsbiblioteks hemsida. 

Det finns även möjligheter att söka i flera databaser samtidigt genom att använda Uppsala universitetsbiblioteks söktjänst.Se www.almedalsbiblioteket.se alt www.ub.uu.se 

Almedalsbiblioteket har inte möjlighet att skicka kurslitteratur eller annan litteratur. Vänd dig till ditt lokala bibliotek.

Information för studenter vid andra universitet/högskolor:

Är du student vid ett annat lärosäte än Uppsala universitet och boende på Gotland rekommenderar vi att du tar kontakt med ditt lärosätes universitets- eller högskolebibliotek. De kan ge dig upplysningar om tillgång till litteratur och e-böcker/e-tidskrifter. Som student har du i de allra flesta fall tillgång till en mängd databaser innehållande vetenskapligt material som du behöver för dina studier.

Almedalsbiblioteket erbjuder fjärrlån via Libris till en avgift om 20 kr/fjärrlån. Du skapar själv ett konto i Libris och gör dina beställningar där. Läs mer om fjärrlån