Låna på Almedalsbiblioteket

5-10

Skulpturen ”Behållning”.
Upphovsman Lena Kriström

Böcker för hemlån

Normal lånetid är 28 dagar och böckerna kan lånas om tre gånger om ingen annan ställt sig i kö på boken. Nyare skönlitteratur finns ibland för utlån på så kallade snabblån, vilket innebär en veckas lånetid. Snabblånen går inte att reservera eller låna om.

Kursböcker för hemlån

Almedalsbiblioteket köper, om möjligt, två exemplar av obligatorisk kurslitteratur inom de olika utbildningarna på Campus Gotland. Böckerna är märkta Kursbok/röd prick. Lånetiden är sju dagar. En del kurslitteratur finns endast som e-böcker.
Obs! Reserverade kursböcker står kvar i 4 dagar på reservationshyllan. Se sista-hämt-datum i reservationsmeddelandet.

Tidskrifter

De tryckta tidskrifterna står uppställda alfabetiskt efter titel i biblioteket. Av innevarande års nummer lånas inte det senaste ut. Övriga lånas ut i en vecka. Äldre årgångar kan finnas i magasin och lånas ut med en lånetid på två veckor. En del tidskrifter är dock inte för utlån utan läses eller kopieras på plats i biblioteket.

De elektroniska tidskrifterna hittar du via följande länk: Tidskrifter A-Ö. Du länkas till Uppsala universitetsbibliotek.

Referenslitteratur

På biblioteket finns så kallad referenslitteratur och som inte lånas ut. Det är normalt sett uppslagsverk, ordböcker, handböcker och de är märkta med en röd markering = REF.

Lånekort

Lånekortet gäller på alla bibliotek på Gotland. Fyll i en ansökan via följande formulär: Ny låntagare. Ta med legitimation och hämta kortet på biblioteket. Glöm inte att läsa lånereglerna.