Studenter vid Uppsala
universitet – Campus Gotland

Välkomna till Almedalsbiblioteket!

Almedalsbiblioteket är Campus Gotlands bibliotek och erbjuder litteratur och andra resurser för alla de ämnen som finns representerade vid Campus Gotland. Letar du efter kursböcker och annan tryckt litteratur som finns på plats ska du söka i Bibliotekskatalogen Gotland.

Det som finns lokalt på Almedalsbiblioteket för Campus Gotlands studenter hittar du på Almedalsbibliotekets hemsida www.almedalsbiblioteket.se. När det gäller e-resurser som t ex databaser, elektroniska tidskrifter, e-böcker och ämnesguider länkas du till Uppsala universitetsbiblioteks hemsida.

Almedalsbiblioteket är vidare ett kombinerat folk- och universitetsbibliotek. Det innebär att du som student, förutom att ta del av  det som universitetsbiblioteksdelen kan erbjuda, även hittar skönlitteratur, DVD-film, TV-spel och musik-CD på biblioteket. Det finns ett rikt utbud av program såsom författarkvällar, föreläsningar och musikevenemang. En lista över de program som ges hittar du på bibliotekets startsida.

Ämnesguider

Ämnesguiderna ger dig ett urval av användbara resurser inom ett visst ämne. Gå till din Ämnesguide.

Fjärrlån

Böcker som Almedalsbiblioteket, eller något annat bibliotek på Gotland inte har, kan oftast lånas in från andra bibliotek. Det går även att beställa kopior av artiklar från andra bibliotek (mot avgift). Du kan själv beställa fjärrlån om du skapar ett konto via LIBRIS.

Service till studenter med funktionshinder

Du kan låna kursböcker som talböcker. Mer information får du via universitetets samordnare för studenter med funktionshinder. Läs mer om bibliotekets service till studenter.

Inköpsförslag

Lämna dina inköpsförslag till inkopsforslag.almedalsbiblioteket@gotland.se eller logga in i vår katalog och fyll i formuläret.

Boka en bibliotekarie – kontakta oss

Vänd dig till din ämnesbibliotekarie om du behöver hjälp med informationssökning eller har frågor kring bibliotekets verksamhet.

Ämnesbibliotekarier