Biblioteken på Gotlands nya datasystem Koha

För att Logga in på ditt konto i bibliotekskatalogen- Gotland använd personnummer tolv siffror ÅÅÅÅMMDDXXXX och pinkod XXXX . Samma inloggning gäller för lån av e-böcker och strömmande ljudböcker. E-böcker finns nu enbart tillgängliga via biblio-appen. 


Den 5-6 maj bytte biblioteken på Gotland datasystem. Även Gotlands Museum och det medicinska biblioteket har nu gått över till Koha. Senare i år går även skolbiblioteken in i det nya systemet.

Varför byter biblioteken datasystem?

Datasystemet är bibliotekens pulsåder och personalens viktigaste arbetsredskap. För låntagare är ett välfungerande datasystem väldigt viktigt. Alla som lånar, lämnar och söker böcker använder bibliotekssystemet.

Det gamla systemet är mer än 20 år och behöver bytas ut. Region Gotland har upphandlat det moderna systemet Koha (som betyder gåva på maori). Koha ger möjlighet till ökad tillgänglighet och mer självservice till användarna. Systemet är lättare att anpassa och biblioteken kommer på sikt kunna utveckla bättre tjänster för både personal och besökare.

Vad innebär detta för gotlänningarna?

Alla bibliotek kommer att vara stängda den 5-6 maj. Då kommer bibliotekspersonal, medarbetare på regionens IT-avdelning och leverantören att arbeta med att dra igång systemet.

”När biblioteken öppnar igen den 7 maj så hoppas och tror vi att det mesta skall fungera som tänkt men givetvis kommer det finnas barnsjukdomar. Vi i projektgruppen vill uppmana alla att höra av sig till bibliotekens personal om de upptäcker något som inte fungerar”  

 Mattias Axén, bibliotekarie, Almedalsbiblioteket

Lånekort och lån följer med till det nya systemet. Låntagaren behöver inte göra något. Sidan där man söker böcker kommer få ett nytt utseende i samband med övergången till det nya systemet.

På sikt kommer användarna möta nya spännande tjänster som är anpassade efter dagens och framtidens behov och önskemål.

Vad är Koha?

Koha är ett Open Source-system. Det betyder att all kod och dokumentation är helt fritt använda och anpassa för vem som helst. Systemet är alltså helt transparent och öppet från grunden. Det finns ett stort nätverk världen över, som arbetar med att utveckla systemet. Poängen är att användarna har fullständig kontroll över hur man vill bruka det och vilka tjänster man vill skapa.

Det nya systemet beräknas resultera i minskade kostnader för drift och licenser. Driften kommer att skötas av Region Gotlands IT-avdelning tillsammans med en lokal leverantör.

För mer information kontakta:

Linda Wagenius

Projektledare Koha

linda.wagenius@gotland.se

070-7887790