För frågor hänvisar vi i första hand till gotlandica@almedalsbiblioteket.se.
Kontaktpersoner: Maja Markhouss, tel. 299074, Katarina Petersson tel. 299065, Christer Boberg tel.
299039.

bokmässan2018_webb