Almedalsbiblioteket/Biblioteken på Gotland arrangerar bokmässan i samverkan med lokala aktörer. Bokhandeln Wessman & Pettersson, Gotlands Museum, Landsarkivet i Visby, Campus Gotland, Gutamålsgillet, Gotlands Hembygdsförbund, Gotland Art Crime samt alla övriga utställare & föredragshållare.