Utställare på Gotlands Bokmässa 2018

H-G Ankarcrona
Anna Kajsa Hallgard-sällskapet
Agneta Arnesson Westerdahl
Bokcaféet Porten
Bokförlaget Rose House
Bokhandeln Wessman & Pettersson
Bokprojektet / Gotlandica
Johanna Davidsson
Marie Eenfeldt
Aya Feurst
Fårö Hembygdsförenings Förlag
Tore Gannholm
Lars Gibson
Gotland Art Crime
Gotlands Hembygdsförbund
Gotlands Kyrkohistoriska Sällskap
Gotlands Museum
Gustaf Larsson Sällskapet
Grissla Media
Gutamålsgillet
Haimdagar
Historiska föreningen på Gotland. Alumnerna.
Horisont / HP Press
Jenny Jacobsson
Olof Johansson/Lek-och idrottshistorisk verkstad
Päivi Karabetian
Körsbärsgården
Landsarkivet i Visby/Regionarkivet
Boy Larsson
Charlotte Lautmann
Ylva Liljholm / Kulturföreningen Roxy
Ronnie G. Lundin
Oeisspeis /Torsten Svensson
Pangloss antikvariat & text
Röda Korset Gotland
Eva Sjöstrand
Linda Smith
Sonja Åkesson-sällskapet
Storge förlag
Trots Kvinnojour
Lena Weström / Carina Eriksson
Jukka Yttergren Lapiolathi