Sunday Night Spells

Kategori: Utställning
Plats: Almedalsbiblioteket, Almedalsbiblioteket Hörnan
När: tisdag 4 juni kl (Hela dagen) - torsdag 8 augusti kl (Hela dagen)
Arrangör: Gotlands Konstmuseum

Konstnären Sam Hultin bjöds in av Gotlands Konstmuseum för att göra ett konstprojekt med Gotland och platsens lokala queerscen som sammanhang.
Resultatet blev kortfilmen Sunday Night Spells, där fyra ungdomar tar sig in i en skolas gympasal sent på kvällen. Ungdomarna sminkar sig, dansar och utför något som påminner om ritualer tillsammans.

Under arbetet med filmen har Hultin intresserat sig för kopplingarna mellan lek, ritual, konst och queerhet.
Barns lekar, religiösa ritualer och konstnärliga praktiker har gemensamt att de alla ger utrymme för att förstå sig själv och världen.