Utskrifter, scanning och kopiering

Betalning sker via biljetter som finns att köpa i informationsdisken på plan 2. 

Utskrift från egen enhet är möjlig via webbsidan: print.almedalsbiblioteket.se 

Du behöver vara uppkopplad på nätet och ha en utskriftsbiljett. Logga in på webbsidan med användarnamn och lösenord från biljetten.

Scanning är i sig avgiftsfritt men du måste ha en biljett för att kunna logga in på maskinen.

Priser:

Utskrifter svart/vitt:

A4 2 kr/sida
A3 4 kr/sida

Utskrifter färg:

A4 3 kr / sida
A3 5 kr / sida