NYHET - bokning grupprum 

Almedalsbiblioteket har sex bokningsbara grupprum: E20, E21 och E37 bokas via Almedalsbibliotekets hemsida.  Du loggar in med person- eller lånekortsnummer och din pinkod. Du kan ha max fem framtida bokningar. 

Grupprum: E34, E36 och E38 ska bokas via Campus Gotlands bokningssystem för studenter/lärare – Timeedit. Logga in med ditt studentlösenord A.