Databasen Svenska dagstidningar 

Almedalsbiblioteket erbjuder Kungliga bibliotekets söktjänst - Svenska dagstidningar.

Från 2014 är alla svenska dagstidningar digitaliserade och tillgängliga med 4 månaders eftersläpning. Ett 10-tal större tidningar finns fullständigt och nytt material tillkommer successivt.

Sökningar kan göras hemifrån, men av upphovsrättsliga skäl kan du få full tillgång till allt material på endast en dator med gästkonto på Almedalsbiblioteket (Forskarrummet, Plan 3). Datorn kan inte bokas i förväg.