Verksamhetsidé och vision

soppoperan

Almedalsbiblioteket ska vara ett bibliotek för alla, en mötesplats för
människor med olika informationsbehov och en länk mellan Campus Gotland
och det gotländska samhället. Biblioteket ska erbjuda alla grupper i
samhället en fullständig biblioteksservice och fungera som ett kunskaps-
och utbildningscentrum såväl som ett kulturellt centrum.