Nyheter

Ingen mat och dryck i biblioteket
Ingen mat & dryck

Svenska dagstidningar - Kungliga bibliotekets söktjänst
Svenska dagstidningar

Mattläggning plan 2 - November 2020
Mattläggning plan 2 - November 2020

Den 17/11 har alla bibliotek stängt pga kompetensutveckling
17/11 Har alla bibliotek stängt pga kompetensutveckling

Uppdrag bibblan
Uppdrag bibblan

Lokalbuss till Almedalen
Lokalbuss till Almedalen

NYHET - bokning grupprum
Grupprum

Inställda program, evenemang och aktiviteter gäller samtliga bibliotek på Gotland
Inställda program, evenemang och aktiviteter gäller samtliga bibliotek på Gotland

Bokförsäljning Almedalsbiblioteket
Bokförsäljning

Publika datorer på biblioteket
Bokningsbara datorer - nu tillgängliga

Extra service för riskgrupper Ingång till tjänsten ”Boken kommer” Start 11/5-20
Extra service för riskgrupper Ingång till tjänsten ”Boken kommer” Start 11/5-20

Nya priser kopiering och utskrifter
Nya priser kopiering och utskrifter

Låna filmer och tv-spel avgiftsfritt till 31/12-2020
Låna filmer och tv-spel avgiftsfritt till 31/12-2020

Boken kommer
"Boken kommer" - kör igång igen efter påsk!

Tillfälliga förändringar av lånevillkoren med anledning av det nya coronaviruset
Tillfälliga förändringar av lånevillkoren med anledning av det nya coronaviruset

Gotlands Bokmässa är inställd
Bokmässan inställd

Boken kommer! - Tillfälligt pausad
Under perioden 1 november 2019 till och med juni 2020 kan biblioteket besöka dig som har svårt att på egen hand ta dig till biblioteket eller Bokbussens hållplatser på grund av ålder, funktionsnedsättning eller sjukdom.

Uppdaterad info: Utskrifter/kopiering/scanning
Utskrifter och kopiering

Returstationer/Recycling bins
Returstationer

Information GDPR
GDPR

Nya datorer - ny placering
Nya datorer plan 3

Utlån på tidskrifter
Utlån tidskrifter

Biblio - bibliotekets e-ljudböcker på ett ställe
bibliotekets ljudböcker på ett ställe

Villkor för fjärrlån
Från och med 1 juli utgår en avgift om 20 kr per lån av böcker beställda som fjärrlån.

Wifi på Almedalsbiblioteket
wifi

Tidskrifter på Almedalsbiblioteket
Tidskrifter efter ämne

Library PressDisplay
LPD puff

Forskarrummet har flyttat!
forskarrummet

Låna e-böcker/e-ljudböcker
e-bok nytt

Almedalsbiblioteket är ett av världens vackraste solenergihus
En internationell arkitektjury har valt ut Almedalsbiblioteket som en av världens 50 vackraste byggnader som på ett ett föredömligt sätt lyckats kombinera funktion med en estetisk tilltalande lösning.

Alex författarlexikon - nu som app
Alex

Databaser
Databaser UUB

Ladda ned en dagstidning till din smartphone eller läsplatta via PressReader
PressReader

Högskolan på Gotland blir Uppsala universitet Campus Gotland
Campus Gotland

Försäljning av USB-minnen
Spara dina dokument på ett USB-minne

Datorer för dig under 15 år
Datorer för dig under 15 år