Studenter vid Uppsala
universitet – Campus Gotland

Välkomna till Almedalsbiblioteket!

Almedalsbiblioteket är Campus Gotlands bibliotek och erbjuder campusstudenter litteratur och andra resurser för alla de ämnen som finns representerade vid Campus Gotland. Letar du efter kursböcker och annan tryckt litteratur som finns på plats ska du söka i Bibliotekskatalogen Gotland. Läs mer om vad som gäller för lån och lånekort.

Det som finns lokalt på Almedalsbiblioteket för Campus Gotlands studenter hittar du på Almedalsbibliotekets hemsida www.almedalsbiblioteket.se. När det gäller e-resurser som t ex databaser, elektroniska tidskrifter, e-böcker och sök- och skrivguider länkas du till Uppsala universitetsbiblioteks hemsida. 

Almedalsbiblioteket på Uppsala universitetsbiblioteks hemsida.

Almedalsbiblioteket är vidare ett kombinerat folk- och universitetsbibliotek. Det innebär att du som student, förutom att ta del av det som universitetsbiblioteksdelen kan erbjuda, även hittar skönlitteratur, DVD-film, TV-spel och musik-CD på biblioteket. Det finns ett rikt utbud av program såsom författarkvällar, föreläsningar och musikevenemang. En lista över de program som ges hittar du på bibliotekets startsida.

Service till distansstudenter

Även om du befinner dig på annan ort är du som student välkommen att ta del av delar av Almedalsbibliotekets service. Läs mer om vad Almedalsbiblioteket kan hjälpa dig som distansstudent med.

Bibliotekets guider 

Uppsala universitetsbiblioteks guider ger dig ett urval av resurser för att söka, referera och publicera.

Fjärrlån

Böcker som Almedalsbiblioteket, eller något annat bibliotek på Gotland inte har, kan oftast lånas in från andra bibliotek. Det går även att beställa kopior av artiklar från andra bibliotek (mot avgift). Du kan själv beställa fjärrlån om du skapar ett konto via LIBRIS.

Service till studenter med läsnedsättning

Du kan låna kursböcker som talböcker. Mer information får du via universitetets samordnare för studenter med läsnedsättning. Läs mer om bibliotekets service till studenter.

Inköpsförslag

Lämna dina inköpsförslag till: almedalsbiblioteket@ub.uu.se

Kontakta oss

Vänd dig till informationsdisken på plan 3 om du behöver hjälp med informationssökning eller har frågor kring bibliotekets verksamhet.

Länk till kontaktsida