Studenter med läsnedsättning

Studenter med någon form av läsnedsättning kan få sin kurslitteratur inläst eller anpassad på andra sätt.
Exempel på anpassningar är talböcker, e-textböcker, punktskriftböcker och förstoringar.
Viss högskolelitteratur finns redan inläst och kan laddas ned direkt från MTMs mediawebb Legimus.

Hur gör man?

Kontakta bibliotekarie Mari Berg eller Lena Wennersten. Det går också bra att skicka epost till almedalsbiblioteket@ub.uu.se

Vad innebär det att vara låntagare av talböcker?

Som talbokslåntagare får du ett eget användar-id och kan själv ladda ned ur Legimus. För detta krävs att vi som bibliotek registrerar dig hos MTM. Länk till MTM hittar du nedan.

Se film om Legimus och att läsa talböcker 

Lånetiden är upp till 6 månader.

Om kursboken inte finns inläst hos MTM?

Som talbokslåntagare kan du få din obligatoriska kurslitteratur inläst. Beställning av nyproduktioner görs på Almedalsbiblioteket hos bibliotekarie Mari Berg eller Lena Wennersten. Det går också bra att skicka epost till almedalsbiblioteket@ub.uu.se
Nyproduktion tar ca 8 veckor. Man kan få delinläsningar levererade efter hand.

Vill du veta mer?

Allt du behöver veta om anpassad kurslitteratur finns på MTMs hemsida under Studielitteratur för högskolan

Länkar

Campus Gotlands samordnare – Sofie Westberg
MTM - Myndigheten för tillgängliga medier
MTM-katalogen - Legimus