Almedalsveckan på Almedalsbiblioteket

Med sitt läge i anslutning till Almedalen är Almedalsbiblioteket en naturlig mötesplats. Förutom böcker och andra medier erbjuder biblioteket bland annat följande:

Bokningsbara datorer – medtag giltig legitimation.

Skrivare för utskrifter/kopiering och scanning – köp en biljett i informationsdisken på plan 2.

Öppet nätverk – UU-guest – (kräver mobiltelefon som kan ta emot sms).

Tyst läsesal.

Bokningsbara grupprum (max 8 personer).

Läsplatser i biblioteket.

Har du frågor kring utställningar och program under Almedalsveckan skicka epost till adress: info.almedalsbiblioteket@gotland.se eller ring 0498-299000.