Boka lokaler

Grupprum

Almedalsbiblioteket har sju bokningsbara grupprum.
För att kunna boka grupprum måste man minst vara två användare, i övriga fall hänvisar vi till Tysta läsesalen. 

OBS! Tänk på att du måste logga in på den dator som står i grupprummet inom 20 minuter, annars försvinner din bokning!

Biblioteket erbjuder grupprum i första hand för studier/arbetsgruppsmöten.

Ni bokar grupprummen via hemsidan eller använd länken under relaterade länkar, till höger. Observera: för bokning under Almedalsveckan ( v 27) kontakta Eva Hammarström.

Grupprummen skall tas i anspråk senast tjugo minuter efter bokningstidens början, annars försvinner bokningen. Varje grupprum är utrustat med en whiteboard samt en dator med internetuppkoppling samt office-program. Utskriftsmöjligheter finns från bibliotekets datorer. Boka grupprum via länk till höger på denna sida. Det går att ha max fem framtida bokningar på grupprummen.

Det går bra att ta med fika in i grupprummen, men inte hela måltider. För allas trevnad: ta hand om ert skräp.

Vänligen respektera de regler vi har för användande av datorer och grupprum.

Plan 2
E20, 8 platser
E21, 8 platser

Plan 3
E34, 6 platser
E36, 6 platser
E37, 10 platser
E38, 10 platser
E39, 8 platser

Övriga studieplatser

Tyst läsesal, Cramérrummet, belägen på plan 3
Rum med studieplatser – inte helt tyst – beläget på plan 3 i gamla forskarrummet.
Datasal med cirka 10 datorer, E46, belägen på plan 4
Det finns även ett antal läseplatser i biblioteket.

Forskarrum för släktforskning/mikrofilmsläsare

I Almedalsbibliotekets forskarrum finns möjlighet att  läsa de gotlandstidningar som finns mikrofilmade i läsapparaten. För bokning – kontakta personalen.

Det finns även datorer med olika släktforskningsprogram installerade. Forskarrummet ligger på Plan 1.

Språkverkstaden

I rum E32 på plan 3 finns Språkverkstaden. Här erbjuds studenter hjälp med sitt skrivande.

Mötesplats

Foajén

Bibliotekets foajé går att boka för utställningar, föreläsningar, musikarrangemang etc. Max antal personer är 250.

Vid förfrågningar gällande program/utställningar kontakta:

Caroline Asserlund

Vid förfrågningar gällande skönlitterära program och visningar – kontakta:

Katarina Petersson


Hörsalen/E22

För program vardagar dagtid (innan klockan 17:30) bokas hörsalen E22 via Campus Gotlands reception, telefon 0498 10 82 00

För bokning av program efter klockan 18.00 vardagar och under helger bokas E22 via evenemang@almedalsbiblioteket.se

Hörsalen/E22 ligger i anslutning till foajen och har plats för
120 personer.