Studenter med läsnedsättning

Studenter med någon form av läsnedsättning kan få sin kurslitteratur inläst eller anpassad på andra sätt.

Exempel på anpassningar är talböcker, e-textböcker, punktskriftböcker och förstoringar.

Vad innebär det att vara låntagare av talböcker?

Som talbokslåntagare kan du ladda ned talböcker från Legimus.

För bli talbokslåntagare behöver du träffa en bibliotekarie som registrerar dig som talbokslåntagare hos MTM (Myndigheten för Tillgängliga Medier).

På Legimus hemsida kan du läsa mer om att använda Legimus som student. På YouTube finns även en film om att studera med talböcker.

Om kursboken inte finns inläst hos MTM?

Som talbokslåntagare kan du få din obligatoriska kurslitteratur inläst. Inläsningen tar ca 8 veckor, men det går att få delar av inläsningar levererade efter hand.

Om du behöver få din obligatoriska kurslitteratur inläst, skicka e-post till almedalsbiblioteket@ub.uu.se 

Hur gör man?

Skicka e-post till almedalsbiblioteket@ub.uu.se för att komma i kontakt med våra bibliotekarier som kan registrera dig och hjälpa dig att  komma igång med Legimus-appen.