Information om bibliotekets tjänster till studenter och lärare/forskare

På Almedalsbiblioteket arbetar sex personer som är anställda av Uppsala universitet och som har till uppgift att ge stöd och service till studenter, lärare och forskare vid Campus Gotland/Uppsala universitet.

Vid frågor om biblioteksintroduktion/undervisning kontakta:
Bibliotekarie Linda Wagenius
Bibliotekarie Eva Cyrén
eller eposta bibliotek@campusgotland.uu.se

Vid frågor om inköp av studierelaterad litteratur kontakta:
Bibliotekarie Mari Berg
Bibliotekarie Sofia Boxe
eller eposta bibliotek@campusgotland.uu.se

Allmänna informationsfrågor rörande Almedalsbiblioteket kontakta:
Bibliotekarie Eva Hammarström
Biblioteksassistent Nadja Andreeff
eller eposta bibliotek@campusgotland.uu.se

Vid frågor rörande Gotlandica – litteratur mm om Gotland
Bibliotekarie Maja Markhouss

Särskilda resurser
För studenter med funktions- eller läsnedsättning.
I första hand bibliotekarie  Mari Berg eller eposta bibliotek@campusgotland.uu.se