Kontakta en bibliotekarie

På Almedalsbiblioteket arbetar sex bibliotekarier anställda av Uppsala Universitet, vars uppgift är att ge stöd och service till studenter, lärare och forskare vid Campus Gotland.

De sex bibliotekarierna är ansvariga för bl.a. biblioteksundervisning, inköp av studierelaterad litteratur samt särskilda resurser för studenter med funktions- eller läsnedsättningar.

För att få kontakt med någon av våra bibliotekarier, skicka ett mail till almedalsbiblioteket@ub.uu.se med din fråga.