Boka lokaler

Almedalsbiblioteket har sju bokningsbara grupprum. Tre av dem: E20, E21 och E38 bokas via ett bokningssystem på hemsidan. Logga in med lånekorts- eller personnummer och din personliga pinkod. Du hittar en länk till bokningssystemet till höger. Om du inte nyttjat grupprummet inom 15 minuter, får någon annan överta det. 

Du kan ha max fem framtida bokningar av rum/datorer.

Grupprum: E32, E34, E36 och E37 ska bokas via Campus Gotlands bokningssystem för studenter/lärare – Timeedit. Logga in med ditt studentlösenord A.

Plan 2
E20, cirka 8 platser
E21, cirka 8 platser

Plan 3
E32, cirka 6 platser (Språkverkstaden och databas Refinitiv Eikon)
E34, cirka 4 platser
E36, cirka 4 platser
E37, cirka 8 platser
E38, cirka 8 platser

Biblioteket erbjuder grupprum i första hand för studier/arbetsgruppsmöten. 

Ingen mat i biblioteket. Använg mugg/behållare med lock. Vi hänvisar till Café Foajé, Restaurang Maltfabriken eller Campus Gotlands platser för medhavd mat.

Övriga studieplatser

Tyst läsesal, belägen på plan 3.
Det finns även ett antal läseplatser i biblioteket.

Rum E39 för släktforskning/mikrofilmsläsare och databasen Svenska tidningar

I Almedalsbibliotekets rum E39 hittar du:

Dator kopplad till mikrofilmsläsare för att kunna ta del av de gotlandstidningar som finns mikrofilmade. Du får hjälp med inloggning på datorn av personalen.

Dator med tillgång till Kungliga bibliotekets databas Svenska tidningar.

Dator med släktforskarprogram. Du får hjälp med inloggning på datorn av personalen.

För bokning i forskarrummet – kontakta personalen.

Språkverkstaden

I rum E32 på plan 3 finns Språkverkstaden. Här erbjuds studenter hjälp med sitt skrivande. Studenterna bokar tid med Språkverkstaden direkt. 

E22

För bokning av hörsalen, E22, dagtid kontakta lokalbokning Campus Gotland lokalbokningcampusgotland@uadm.uu.se
För bokningar efter klockan 18:00 vardagar och helger kontakta info.almedalsbiblioteket@gotland.se