Surfa, kopiera och skriv ut

Trådlöst nätverk

Som student använder du Uppsala universitet Campus Gotlands nätverk – Eduroam

Almedalsbiblioteket har ett eget trådlöst nätverk ("Almedalsbiblioteket") som kostnadsfritt går att koppla upp mot egen dator/platta/mobil. Inloggningsuppgifter hämtas i diskarna. Giltig legitimation ska alltid uppvisas.

I samband med att du använder ditt konto har du också accepterat våra regler för användning av vårt trådlösa nätverk. Eftersom nätet är öppet och fritt rekommenderar vi att du har ett fullgott virusskydd och har aktiverat intern brandvägg. Länk till regler gällande för datoranvändning på biblioteket hittar du här.

Almedalsbiblioteket har inte ansvar för intrång på din dator och eventuella skador som uppkommer om du gör avsteg från säkerhetsföreskrifterna.

Sökning efter olaglig, rasistisk, pornografisk och annat diskriminerande material är förbjudet. All trafik loggas.

Bibliotekspersonalen ger inte teknisk support för åtkomst till det trådlösa nätverket. Du måste kunna hantera din egen dator/surfplatta/mobiltelefon för att utnyttja tjänsten.

Bokningsbara datorer

På biblioteket finns ett antal datorer för egen användning. För att kunna använda dessa datorer måste du vara registrerad som låntagare på Almedalsbiblioteket. 

Dokument och annan data på datorerna försvinner när du loggar ut, se till att spara t.ex. dokument på annat sätt.

Almedalsbiblioteket har USB-minnen till försäljning, 8 GB – 50 kr.

Bibliotekspersonalen har inte möjlighet att hjälpa till att hantera enskild programvara.

För dig under 15 år finns två bokningsbara datorer placerade på Barn- och ungdomsavdelningen.

Registrera dig

Boka dator/grupprum  (För att boka grupprum måste man minst vara två användare)

Kopiering och utskrifter

För att använda dig av utskrifts- och kopieringssystemet på biblioteket behöver du ett utskriftskort. Utskriftskort finns att köpa i lånedisken på plan 2 och finns i olika valörer. Biblioteket tillhandahåller kopieringsmaskin/skrivare, men kan inte stå till tjänst med  teknisk support för kopiering, utskriftsärenden och scanning.

Kom ihåg att utskriftskortet är en värdehandling. Borttappat kort ersätts ej.

Det går att skriva ut från medhavd dator med internetuppkoppling och ett utskriftskort.

Lathund för utskrift från våra publika datorer.

Lathund för utskrift från medhavd dator.

Avgifter för kopiering och utskrifter.

Kopiering och utskrifter/studenter Campus Gotland Uppsala universitet

Campus Gotland och Uppsala universitet har samma system för utskifter/kopiering – eduPrint.

Mer information hittar du här