digidel_got_logotyp_ny


Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld 2013

Tack för de här två åren. Projektet Digidel Gotland är nu avslutat.

läsplattor