Gotlandica

rauk22

Gotlandica är bibliotekets lokalsamling. Gotlandicasamlingen innehåller främst tryckt material (böcker, tidningar, tidskrifter och småtryck) om Gotland, men även ett urval filmer, musik och kartor. En stor del står på öppna hyllor och är till hemlån, och material i arkivet tas fram på begäran som läsesalslån.

Kontakt: gotlandica.almedalsbiblioteket@gotland.se 

Gotlandicabibliotekarie: Magnus Snygg

Digitala författarsamtal och högläsning av gotländsk litteratur


Sökning görs i vår lokala bibliotekskatalog för BIblioteken på Gotland

Bibliotekskatalogen

eller i LIBRIS

Länkar till databaser med Gotlandsrelaterat material:

DIVA - studentuppsatser och forskningsartiklar om Gotland
Gotland University Press

Äldre boksamlingar
Visby läroverkssamling

Militärhistorisk samling

kofes