Att använda de bokningsbara datorerna på biblioteket

På Almedalsbiblioteket finns ett antal bokningsbara datorer. Bokning kan ske via hemsidan, se länk till höger. Du använder ditt lånekorts- eller personnummer och pinkod för att boka/logga in på datorerna. Har du ingen pinkod –  kontakta personalen.

Biblioteket erbjuder grupprum i första hand för studier/arbetsgruppsmöten.

Varje dator har internetuppkoppling samt LibreOffice för t ex textdokument. Du hittar ikonen för LibreOffice på skrivbordet eller i startmenyn. 

Vi tar inte emot bokningar per telefon och har tyvärr inte möjlighet att meddela i förväg om eventuella uppgraderingar eller serverbyten.

Tänk på att om du går ifrån datorn, eller låser den så loggar den ut dig efter ca 20 minuter.

Regler för datoranvändning:

Det är inte tillåtet att:

- söka efter material som kan uppfattas som stötande. Biblioteket informerar polisen om misstänkt olaglig användning.
- utnyttja någon annans lösenord eller identitet.
- ändra skrivbordsbilder och andra inställningar på bibliotekets datorer.
- ladda ner program på datorerna.

Biblioteksbesökare/låntagare som överträtt ordningsreglerna kan avstängas i högst 6 månader genom beslut av biblioteks- eller basenhetschefen. Beslutet om avstängning kan överklagas till kultur- och fritidsnämnden.

Var rädd om utrustningen och arbetsmiljön. Lämna den i ett gott skick och anmäl ev. fel och skador till personalen.
Bibliotekets datorer är i första hand ämnade för informationssökning och studier och vi förbehåller oss möjligheten att begränsa annan användning.
Du ansvarar för användningen av datorn från det att du loggar in tills dess att du loggat ut; alltså även om du tillfälligt lämnar datorn.

Vänligen respektera de regler vi har för användande av datorer och grupprum.