Bibliotekskatalog - Gotland

Här hittar du material som finns på Biblioteken på Gotland. Här finns bland annat skön- och facklitteratur, barnböcker, gotlandsartiklar, musik- och filminspelningar och TV-spel.

Bibliotekskatalog - Uppsala universitet

Som student vid Campus Gotland har du tillgång till Uppsala universitetsbiblioteks e-resurser och sökhjälpmedel som ämnesguider.

Gå till Uppsala universitetsbibliotek

Nationell bibliotekskatalog - LIBRIS

Libris – de svenska universitets- och forskningsbibliotekens söktjänst med information om titlar på svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek samt ett tjugotal folkbibliotek. Här finns böcker, tidskrifter, artiklar, kartor, affischer, noter, elektroniskt publicerat material m.m.  Alla som är registrerade som låntagare och har lånekort på Almedalsbiblioteket kan beställa fjärrlån via Libris på webben. Avgift utgår om 20 kr per fjärrlånad titel med undantag för studenter/personal vid Uppsala universitet/Campus Gotland. 

Sök i LIBRIS
Läs mer om fjärrlåneregler