Släktforskning

släktforsk

Datorer för släktforskning

I Forskarrummet på plan 1 i Almedalsbiblioteket finns två datorer med släktforskningsprogram.

För bokning kontakta:
Informationen på plan 2
eller boka via telefon 0498-299000 alternativt info@almedalsbiblioteket.se.

logo2

Riksarkivet ger vägledning om släktforskning.

SVAR Digitala forskarsalen - en fri resurs på Internet.

slaktforskning_382x117

Följande databaser och program är installerade på datorerna i forskarrummet:

Arkion

Arkion
I Sverige har det funnits ca 50 sjömanshus, som upprättade register över sjömän och handelsfartyg. Dessa register är av stor betydelse för vetenskaplig forskning om Sveriges sjöfart och utrikeshandel under tvåhundra år. De är också en väsentlig källa för all icke universitetsanknuten forskning som berör sjömän och sjöfartsförhållanden, särskilt släktforskning och emigrantforskning. En ADB registrering av arkivmaterialet är av nationellt intresse. Registreringen omfattar mönstringsliggare, tjänstematriklar och sjömansrullor som tillsammans lägger grund för en forskningsdatabas med uppgifter om personer samt kommunikations- och förbindelsemönster.

Sjömanshus som ingår är följande:
– Härnösand
– Gamlakarleby
– Västervik
– Hudiksvall
– Söderhamn
– Gävle
– Karlskrona
– Oskarshamn
– Visby
– Örnsköldsvik.

Begravda i Sverige 2
Begr_sverige_2

Begravda i Sverige 2 är framtagen i ett samarbetsprojekt mellan Sveriges kyrkogårdsförvaltningar och Sveriges Släktforskarförbund. Skivan innehåller sammanlagt drygt 6,4 miljoner begravda på ca 3000 kyrkogårdar eller 95% av alla digitalt registrerade i Sverige.

Emigranten Populär 2006

Förbättrad och utökad upplaga.
Skivan innehåller åtta historiska databaser med uppgifter om svenska emigranter:

  • Emihamn. 1,4 miljoner emigranter till Nordamerika och andra länder.
  • Emibas Göteborg. Göteborgare som emigrerat genom tiderna.
  • Emibas Värmland. Värmlänningar som emigrerat genom tiderna.
  • Emisjö. Sjömän från Västsverige som rymt eller avmönstrat utanför Europa.
  • Emipass. Utdrag ur passjournaler 1783–1860.
  • Emisal. Passagerare på Svenska Amerikalinjen.
  • Emivasa. Vasaordens medlemmar i USA.
  • Emilarsson. Brevskrivare till emigrantagenten Bröderna Larsson & Co.

Möjlighet finns att samtidigt söka igenom samtliga databaser, eller att välja vilka av de åtta databaserna som sökningen ska omfatta. På skivan finns också databasen "Fartyg" med tidtabeller och bilder på Wilsonlinjens emigrantångare.

Lemke Visby stifts herdaminne (Scannad kopia)

Efter mestadels otryckta källor / utarbetadt af O.W. Lemke 1868.

Porträtt från: Gotlands läns Porträttgalleri 1929 och 1933-34, Sveriges Kvarnar Gotland 1940, Sveriges kommunförvaltning Gotland 1940, Namnregister till Gotlands Kvarnar, 2007.

Rosenberg

Bygger på Geografiskt-Statistiskt Handlexikon öfver Sverige Här hittar du information om landskap, län, städer, socknar, byar, gårdar med mera. Uppgifterna gäller åren 1878-1880.

Smedskivan 4

Person- och släktuppgifter om brukssmeder och deras familjer, främst från 1700-talet, presenterade på html-sidor.
Totalt omnämns nu 125.000 personer.

Smedskivan 9

Smeddatabasen innehåller över 282 000 personer. Ett nytt format gör det möjligt att göra mer avancerade sökningar än i tidigare versioner.
Smed9 för pc består av en läsversion av databasen med tillhörande demoversion av släktforskarprogrammet Holger. Det innebär att alla inmatningsfält är sökbara: förnamn, efternamn, födelsedatum, födelseort, dödsdatum, dödsort, dödsorsak och yrke. Det går dessutom att göra avancerade sökningar, exempelvis alla födda på en viss ort under ett visst decennium eller alla med ett visst släktnamn födda i en viss församling. Det finns en tydlig beskrivning hur man öppnar databasen, "Att komma igång".

Svenska Gods och Gårdar Norra Sverige 2006

Innehåll: Värmland, Dalarna, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland, Västmanland, Norrbottens län, Gästrikland, Jämtland, Västerbotten, Härjedalen

Svenska Gods och Gårdar Sydvästra Sverige 2006

Innehåll: Malmöhus län, Kristianstads län, Halland, Älvsborgs län, Skaraborgs län, Bohus län, Dalsland

Svenska Gods och Gårdar Sydöstra Sverige 2006

Innehåll: Blekinge, Uppsala, Stockholm, Södermanland, Örebro, Östergötland, Småland, Gotland

Sveriges Advokatsamfund 2002

Förteckning över advokater, advokatbyråer m.m. (Elektronisk resurs)

Sveriges befolkning 1880

sver_befolk_1880 Sveriges befolkning 1880 är en databas innehållande uppgifter om alla personer som var skrivna i Sverige under slutet av 1880, nästan 4,6 miljoner människor. Uppgifterna kommer från Statistiska centralbyråns avskrifter av kyrkans husförhörslängder för den tiden.
Uppgifter som redovisas är namn, boendeort och församling, födelseår och församling, yrke samt hushållstillhörighet.

Sveriges befolkning/Swedish Census 1890

Sveriges befolkning/Swedish Census 1890 är en databas innehållande uppgifter om alla personer som var skrivna i slutet av 1890, nästan 4,8 miljoner människor. Uppgifterna.kommer från Statistiska centralbyråns avskrifter av kyrkans husförhörslängder för den tiden.

Sveriges befolkning 1910

bef_1910

Sveriges befolkning 1910 är en databas innehållande basfakta om alla de 5,6 miljoner människor som var skrivna i Sverige i slutet av 1910. Uppgifterna kommer från Statistiska Centralbyråns utdrag från kyrkans församlingsböcker. Dessa är dataregistrerade som olika arbetsmarknadsprojekt under ledning av Riksarkivet SVAR.
Uppgifter som redovisas är namn, boendeort och församling, födelseår och församling, yrke samt hushållstillhörighet.

Sveriges befolkning 1970

"Sveriges befolkning 1970" är en heltäckande databas med persondata om alla som var skrivna i Sverige i november 1970, drygt 8 miljoner människor. Uppgifterna kommer från Riksskatteverkets databas över Sveriges befolkning. CD-skivan är ett utmärkt hjälpmedel för forskare, myndigheter och företag.

Sveriges befolkning 1980

"Sveriges befolkning 1980" är en heltäckande databas med persondata om alla som var skrivna i Sverige i november 1980, drygt 8,3 miljoner människor. Uppgifterna kommer från Riksskatteverkets databas över Sveriges befolkning. CD-skivan är ett utmärkt hjälpmedel för forskare, myndigheter och företag

Sveriges befolkning 1990

Dvd-skivan Sveriges befolkning 1990 är en databas innehållande basfakta om de närmare 8,6 miljoner människor som var skrivna i Sverige i november 1990.
Uppgifterna kommer från Skatteverkets mantalslängd för 1991. Skivan är ett utmärkt hjälpmedel för forskare, företag och myndigheter.
Följande uppgifter ingår och är sökbara: För- och efternamn, adress, födelsedatum och födelseplats (inom Sverige), civilstånd och senaste civilståndsdatum, boendeförsamling samt fastighetsbeteckning.

Sveriges dödbok 1901 - 2009

...innehåller uppgifter om samtliga som avlidit i Sverige  från 1947 och 70% av de döda under perioden 1901-1946, ur myndighetsdatabaser och genom projektet "Namn åt de döda". 

Sveriges dödbok 1901-2013

Sveriges_döbok

Detta är den sjätte utgåvan av Sveriges dödbok. Denna version är kompletterad med ca en miljon avlidna för perioden 1901-1946, som frivilliga medarbetare har registrerat i projektet "Namn åt de döda", vilket gör hela tidsperioden komplett. För åren 2010-2013 har tillkommit 381 000 avlidna sedan förra utgåvan. Totalt innehåller skivan 9 290000 poster.
Följande uppgifter ingår:
– Personnummer/födelsedatum 100%
– För- och efternamn 99,99%
– Gatu- och postadress 99%
– Födelseförsamling/-land 95%
– Döddatum 100%
– Dödförsamling/-land 100%
– Civilstånd samt datum 99,4%
– Kön 100%
De flesta poster för avlidna kvinnor före 1970 innehåller även flicknamn.

Vallonskivan 4

vallon

Skivan är en kraftig utökning från föregående version och innehåller sammanlagt nästan 120 000 personer. Urvalet baseras på drygt 120 kända vallonnamn och omfattar i huvudsak personer födda på 1600-, 1700- och 1800-talet samt fram till och med 1910.

Innehåller är framtaget av en grupp erfarna släktforskare inom Sällskapet Vallonättlingar.

Tidskrifter om släktforskning

Oe folki
Personhistorisk tidskrift
Släkthistoriskt forum

Personhist Slakt

Gotlandica

Du som forskar om gotländsk släkt kan hitta information om socknar, gårdar och släkter på vår Gotlandicaavdelning.

Släkter och personer

Socknar och gårdar

Länkar om släktforskning

Ancestry - Svensk webbplats för genealogi och släktforskning
Bygg ditt släktträd online gratis - Upptäck. Bevara. Dela DIN SLÄKTHISTORIA
DIS
- Föreningen för datorhjälp i släktforskningen.
Nättidningen Rötter - Sveriges släktforskarförbund
Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum

Släktdata
- Vars mål är att göra så många datorregistrerade kyrkoböcker som möjligt fritt
Släktforskning - introduktion och tips om hur du släktforskar på nätet
Sveriges församlingar genom tiderna - Skatteverket
Utvandrarnas hus - Emigrantinstitutet, för den som söker utvandrade släktingar.

Almedalsbibliotekets lästips om släktforskning
Gotlands genealogiska förening - Förening för släktforskare som bor på Gotland eller forskar om Gotland.

Har du frågor om forskarrummet, dess program eller utrustning.

Kontakta då:
Jan Höglund
Telefon: 0498-299048

ancestry_1