Specialsamlingar

Gotlandica

Almedalsbibliotekets lokalsamling med litteratur om Gotland. Öppna hyllor med hemlån och ett arkiv med läsesalslån.

Visby Läroverkssamling

Samling från Visby äldre läroverk och gymnasier omfattande ca 25–30.000 verk från 1494 och in i 1900-talets första hälft. Tillgängligt för studier och visning enligt överrenskommelse .

Militärhistorisk samling

Gotlands försvarsförenings bibliotek  finns som deposition på Almedalsbiblioteket. Tillgängligt för studier och visning enligt överrenskommelse.specialsamlingarbild