E-tidningar 

blank

På Almedalsbiblioteket finns dagstidningar i både tryckt och elektronisk form. Du kan läsa  tidningar från hela världen från en dator på plan 3 i biblioteket och du kan även ladda ned tidningar direkt i din telefon eller till din surfplatta om du är ansluten till bibliotekets trådlösa nätverk.

PressReader: 

PressReader innehåller fler än 6000 dagstidningar och tidskrifter från 100 länder och på 60 språk. Du kan få tillgång till PressReader via en dator på plan 3, var vänlig kontakta personalen. Dessutom kan du ladda ned tidningar via appen PressReader när du har anslutit din smarta telefon till bibliotekets trådlösa nätverk. När du laddat ned tidningarna ligger de kvar i din telefon eller på din surfplatta tills du raderar dem. Du kan fortsätta att ladda ned tidningar 72 timmar efter att du lämnat bibliotekets nätverk.

Klicka här för mer information om PressReader-appen!

Svenska dagstidningar - Kungliga bibliotekets söktjänst

Från 2014 är alla svenska dagstidningar digitaliserade och tillgängliga med 4 månaders eftersläpning. Ett 10-tal större tidningar finns fullständigt och nytt material tillkommer successivt.

Sökningar kan göras hemifrån, men av upphovsrättsliga skäl kan du få full tillgång till allt material endast på en dator i Forskarrummet E39 på  Almedalsbiblioteket (Plan 3).
Kontakta personal för bokning av datorn.

blank
pressreader3
blanksvdags

Dagstidningar

Dagstidningar (utlånas ej) som finns i foajén: 

Dagen
Dagens Industri 
Dagens Nyheter (lörd/sönd kommer måndag)  
Dala-Demokraten 
Gotlands Allehanda även som taltidning
Gotlands Tidningar även som taltidning
Göteborg-Posten
Svenska Dagbladet (lörd/sönd kommer måndag)
Sydsvenska Dagbladet
Uppsala Nya Tidning

newspaper-1753579_640

coffee-2333325_640

Gotländska tidningar


Klicka här för  att läsa om gotländska tidningar och artiklar!

Tidskrifter

Tidskrifter finns i foajén (undantag Gotlandica). Av innevarande års tidskrifter lånas inte senaste numret ut. Övriga nummer lånas ut i 7 dagar. Äldre årgångar kan finnas i magasinet för utlån med en lånetid på två veckor och hämtas upp på begäran.
Tidskriftslista alfabetisk  
Tidskriftslista ämnesvis  
Tidskriftslista barn  
Tidskriftslista unga  
Tidskriftslista Gotlandica alfabetisk

tidskrifter

E-tidskrifter Uppsala universitetsbibliotek

Uppsala universitetsbiblioteket prenumererar på tusentals tidskrifter inom alla ämnesområden. De flesta finns tillgängliga i elektronisk form.

Du hittar länkar till e-tidskrifter här !

uppsala-universitet-logo