Länksamling fonder och stipendier

Stipendielistan: svenska rikstäckande stipendier som EJ omfattar skolor, universitet, kommuner eller landsting: http://www.stipendielistan.se/

Länsstyrelsenas stiftelsedatabas:
http://web05.lansstyrelsen.se/stift/StiftWeb/SSearch.aspx


The European Commission Grants and Funds:
http://ec.europa.eu/contracts_grants/index_en.htm

Uppsala Universitets stipendiesida:
http://www.uu.se/student/stipendier/

Region Gotlands stöd till föreningar:
http://www.gotland.se/kulturfritid/stod


Region Gotlands Kulturpris:
http://www.gotland.se/kulturpris


Svenska Institutets stipendier:
https://si.se/verksamhetsomraden/stipendier-och-bidrag/

Göteborgs Universitets Stipendielista:
http://www.gu.se/forskning/stipendier/stipendielankar

http://www.fonder-och-stipendier.info/ansokningsguiden/

http://allastudier.se/tips-o-fakta/24-stipendier/

http://www.expressen.se/utbildning/5-satt-att-hitta-stipendier/

http://www.fonder-och-stipendier.info/ansokningsguiden/