Vanliga frågor och svar 


Vad behöver jag för att låna e-böcker / e-ljudböcker?

Du behöver ett lånekortnummer och en pinkod för att kunna låna e-böcker/ e-ljudböcker. om du inte har det,  gå till sidan skaffa lånekort eller kontakta biblioteket. 

Hur lånar jag e-böcker / e-ljudböcker?

Du kan logga in på vår hemsida eller Biblio för att låna e-böcker/ljudböcker.

Hur hittar jag e-böcker att låna? 

Du kan söka e-böcker i vår e-mediekatalog eller under sök-filken av appen-Biblio. 

Hur många böcker (e-media) kan jag ladda ned?

Du får låna upp till tre e-ljudböcker/e-böcker per 7-dagarsperiod.

Hur länge får jag låna en e-böcker/ e-ljudbok?

Varje boklån varar i 28 dagar. Boken laddas då ner till appen och finns där under låneperioden. Om lånet hinner gå ut innan du lyssnat klart kan du låna boken på nytt.

Hur tar jag bort en e-bok/ e-ljudbok från mina lån?

Du behöver inte radera lån eller hålla reda på återlämningsdag. När lånet gått ut efter 28 dagar tas boken bort automatiskt både från ditt konto.

Kan jag låna om en e-bok / e-ljudbok?

Du kan inte göra omlån på en e-bok/ ljudbok, men du kan låna den på nytt efter att lånetiden på 28 dagar har gått ut. Det gäller då som ett nytt lån vilket gör att bokmärken inte förs över till nästa period.

Varför kan jag inte låna så många e-böcker / e-ljudböcker jag vill?

Biblioteket betalar för varje e-media lån (till skillnad mot en tryckt bok/cd-ljudbok, där vi bara betalar inköpet av boken) så måste biblioteket sätta spärrar så att inte kostnaderna blir för höga.

Kan jag lyssna på mina e-ljudböcker utomlands?

Vi har inga begränsningar för att lyssna på böcker utomlands. Däremot kan uppkoppling, brandväggar, lokala förutsättningar osv. eventuellt hindra.

Kan jag låna e-böcker/ e-ljudböcker från flera bibliotek?

Ja, förutsatt att du har giltiga lånekort på olika bibliotek.

Hur gör jag ett bokmärke?

Vill du återvända till ett avsnitt i boken kan du skapa ett bokmärke. Tryck på bokmärkesikonen nere till vänster i spelaren och klicka på Skapa bokmärke.  

Kan man söka och låna böckerna via Pub:en och sedan flyttas över till Biblio? Eller hänvisas låntagare direkt till appen?

Ja, man kan låna på sin vanliga bibliotekssida och läsa dem sedan i appen och vice versa

Jag har problem att ladda ner offline i Biblio, vad ska jag göra?

  • Har du den senaste versionen av Biblio installerad? Det kommer nya uppdateringar regelbundet. En del har inställningen automatisk uppdatering på mobilen/surfplattan. Om du inte har gjort denna inställning, måste du själv göra uppdateringen. Gå till App Store eller Google Play för att se om det finns en uppdatering. Installera den i så fall. 
  • Använd inte mobilen/surfplattan till andra saker under tiden nerladdningen pågår. Lämna Biblio öppet och vänta på att nerladdningen slutförs.
  • Långsam eller dålig uppkoppling, mobilens/surfplattans kapacitet och appar som är igång i bakgrunden kan orsaka problem med nerladdning.
  • Ladda ner en ljudbok i taget, inte flera samtidigt.
  • Ljudböcker kräver mycket plats. Du behöver ha utrymme tillgängligt på mobilen/surfplattan innan nerladdning, annars kan det gå trögt.
  • Nerladdningen av ljudböcker i Biblio är ibland långsam. Det kan ta 15-20 minuter att ladda ner en ljudbok.


Jag får meddelandet "Lånet kunde inte slutföras" när jag försöker låna en bok. Vad betyder det?

Du har uppnått gränsen för hur många e-böcker/e-ljudböcker du kan låna per 7-dagarsperiod. Efter 7 dagar kan du låna på nytt. Meddelandet kommer även om det finns en avgift på 200 kr eller mer som belastar lånekortet. Låntagare som har registrerat sig via hemsidan kan inte låna digitala böcker "direkt", utan måste aktivera kontot. Sedan ska det fungera.

Jag har problem att lyssna på en bok i Biblio, hur får jag hjälp?

Många problem kan lösas med att uppgradera eller avinstallera och installera appen på nytt. Om det inte fungerar, hör av dig till ditt bibliotek för att få hjälp. Återge så mycket information som möjligt om hur du gör när felet uppstår, när eventuella felmeddelanden uppkommer och exakt hur de lyder.