Gotländska tidningar och artiklar

allehanda

Gotländska dagstidningar

Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar (innevarande vecka) finns i tidningshyllan i foajén.

Tidigare årgångar fram till 2013 kan läsas på mikrofilm på Almedalsbiblioteket. De äldre papperstidningarna förvaras i  fjärrmagasin och tas endast fram vid särskilda skäl.

Mikrofilmningen av svenska dagstidningar upphörde 2013, och från 2014 är alla svenska dagstidningar digitaliserade.

De är tillgängliga med 4 månaders eftersläpning via Kungliga bibliotekets digitala söktjänst  "Svenska tidningar" .

Vissa tidningar finns fullständigt och nytt material tillkommer successivt då digitalisering bakåt i tiden pågår..

Sökningar kan göras hemifrån, men av upphovsrättsliga skäl kan du få full tillgång till allt digitaliserat material på endast en dator på Almedalsbiblioteket, (E39, plan 3). Kontakta personal för bokning och för att skapa ett gästkonto.

Mikrofilmade gotländska tidningar

Mikrofilmsläsare 1 är kopplad till dator från vilken inscanning till USB är möjlig vilket rekommenderas, men även utskrift är möjligt.
(E39, plan 3).
Mikrofilmsläsare 2 har stor skärm och därmed bra läsbarhet men ingen kopieringsmöjlighet. Foto med egen kamera från skärmen kan tas. (Plan 1)
Kontakta personal för bokning och handledning.

Äldre gotländska tidningar

Några av de äldsta gotländska tidningarna som inte eller bara delvis är mikrofilmade förvaras i Läroverkssamlingen och tas fram på begäran. Det är Wisby tidning, Wisby veckoblad, Wisby lördagsblad och Wisby Argus. Det finns även pappersutgåvor av Gotlands läns (nya) tidning, Gotlands tidning, Wisbyposten och julnummer i arkivet.

Att söka gotländska tidningsartiklar

I  katalogen för Bibliotek på Gotland är äldre tidningsartiklar som behandlar Gotland i olika avseenden sökbara. 

Mediaarkivet
Från 2008 är tidningsartiklar ur Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar sökbara i databasen Mediearkivet via Uppsala universitetsbiblioteks digitala tjänst. Nås endast med gästkonto på särskild dator på Almedalsbiblioteket.

I databasen Artikelsök kan du söka svenska tidningsartiklar som handlar om Gotland. De gotländska tidningarna är emellertid inte sökbara här.  Se ovan för tillgång till databasen.

Övriga källor:

Nils Vilhelm Söderbergs tidningsregister.
Nils Vilhelm Söderberg har upprättat register över tidningsartiklar i de äldsta gotländska tidningarna (1811-1888) och i Gotlands Allehanda (1873-1935).

Klippsamlingar
Biblioteket har klippsamlingar  som har skänkts av privatpersoner. Det täcker cirka 1970-2000 , är ordnat ämnesvis och som exempel efter socken. Kan tas fram på begäran och konsulteras i biblioteket.

Gotländsk tidningshistoria

Argus

Liten tidningshistorik

Den första gotländska tidningen, Wisby tidning, utkom 1811 med ett nummer på 4 sidor. Grundaren var direktör F.G. Bagge. Tidningen upphörde 1825. Under 1800-talet utgavs och avslutades ett antal tidningar i Visby bland annat av lektorerna Pehr Säve (Wisby veckoblad, som senare utgavs av Axel Cedergren) och Carl Johan Bergman (Gotlands Läns tidning). Den färgstarkaste var kanske Gustaf Christiernin, med Wisby Argus (1825-1830). Christiernin anklagades för ”smädeliga och förgripliga utfall  i sin tidning emot tjänstemäns och auktoriteters åtgärder…” Gotlands tidning (1858-1888) innehöll ett av de första reportagen i dagspressen, nämligen ett referat från den sista avrättningen på Gotland. Gotlandsposten (1891-1936) verkade för kristendom, politik och nykterhet.

Den äldsta ännu levande tidningen är Gotlands Allehanda (1873-). Gotlänningen (1884-1983) och Gotlands Folkblad (1928-1983) uppgick 1983 i Gotlands tidningar (1984-).

Läs mer om gotländsk tidningshistoria

Funck, LeifKlemming
Så här började tidningsutgivningen på Gotland.
Ur: Gotlands Allehanda jubileumsnummer 1972. (Bt småtryck)

Gotlands Allehanda
Jubileumsbilaga 1873-1997.
(Bt småtryck).
En historik över Gotlands Allehandas historia.

Klemming, G E
Svensk Boktryckerihistoria 1483-1883.  Visby s.540-546, handlar om boktryckare och om Christiernin med Wisby Argus.

Olsson, Roland
Senaste nytt från 1800-talet på Gotland. 2019.
Det var då koleran inte kom till ön. 2020.

Sollerman, Ola
Ur Gotlands folkbildningshistoria. 1984
I artikeln "Gotlandspressen och folkbildningen" berättas om lektorernas folkbildningsinsatser i gotlandspressen, Säve, Bergman, Klingwall med flera.

Sollerman, Pelle
Berättelsen om Gotlands Folkblad, 1978.

Östman, Bo.
Från bly till padda - moderat presshistoria. 2014 (Om Gotland s. 54-67)